Privatumo nuostatai


SAUGUMAS

Pirkimo internetu procedūros apmokėjimo etape DFDS svetainė yra saugi. Siekdami apsaugoti asmeninę jūsų informaciją, mes naudojame SSL (saugaus sujungimo sluoksnio) technologiją. Šiuo metu užtikrinant pervedimo kreditine kortele ar kitų slaptų duomenų apsaugą internete, pirmenybė teikiama būtent SSL metodui.

DFDS PRIVATUMO NUOSTATAI

DFDS įsipareigoja saugoti jūsų privatumą. Šie Privatumo nuostatai apibūdina su bet kokios keleivio informacijos apdorojimu susijusią DFDS įmonės politiką bei saugumo priemones, kurių DFDS imasi, kad apsaugotų minėtus duomenis, bei teisę susipažinti su duomenimis ir teisę skųstis. DFDS labai rimtai vertina privatumą ir yra įsipareigojusi laikytis šių Nuostatų kaip mažiausio mūsų standarto. Šis dokumentas nustato pagrindus, kaip užtikrinti tinkamą visos naudojamos, surenkamos ir DFDS grupėje perduodamos asmeninės informacijos apsaugos lygmenį bei įvykdyti Europos duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus standartus. DFDS visada laikosi visų su asmens duomenų apsauga susijusių galiojančių teisės aktų nuostatų. Visi duomenys bus tvarkomi ir perduodami tik siekiant konkrečių ir teisėtų tikslų bei vadovaujantis galiojančiais įstatymais. Atkreipkite dėmesį, kad iš DFDS, kaip vežėjo, teisės aktais reikalaujama užregistruoti keleivių tapatybę ir šią informaciją perduoti valdžios institucijoms. Todėl jums užsisakant bilietus mes turime užregistruoti tam tikrą informaciją, įskaitant jūsų vardą, pavardę ir tapatybės duomenis. Ši registruojama informacija taip pat būtina ir mums, kad galėtume užtikrinti sklandžią kelionę ir suteikti paslaugas, kurias jūs užsakėte. Po to, kai baigsite kelionę arba kai informacija pagal nacionalinius teisės aktus ar jūsų sutartį su DFDS bus nebereikalinga, užregistruotą informaciją kuo greičiau pašalinsime. Duomenų registrą tvarko „DFDS A/S“, įsikūrusi adresu Sundkrogsgade 11, DK-2100 Copenhagen, Denmark (Kopenhaga, Danija). Jūs galite visuomet kreiptis į mus, ir jums bus suteikta daugiau informacijos apie registravimą. Jeigu užsiprenumeravote mūsų el. paštu platinamą naujienlaiškį arba gavote kitokios nepageidaujamos reklaminės medžiagos, visuomet galite atsisakyti prenumeratos, spustelėję naujienlaiškiuose pateiktą nuorodą arba susisiekę su DFDS. Klientų srauto modeliams ir svetainės naudojimui stebėti mes naudojame stebėjimo programinę įrangą, nes tai padeda tobulinti svetainės dizainą ir turinį. Ši programinė įranga neleidžia fiksuoti jokios asmenybę atskleidžiančios informacijos.

KODĖL MUMS REIKIA INFORMACIJOS APIE KELEIVIUS? KAIP MES JĄ NAUDOJAME?

DFDS renka ir naudoja asmeninę informaciją tik tiems tikslams, kurie žinomi klientams arba kurie atitinka klientų lūkesčius ir yra svarbūs DFDS. Be to, informacija turi būti aktuali, pakankama ir ne pernelyg išsami, atsižvelgiant į tikslus, dėl kurių ji yra perduodama ir toliau tvarkoma. DFDS nustatys mažiausią reikalingos asmeninės informacijos apimtį, kad galėtų tinkamai įgyvendinti savo uždavinius. Greta įstatyminės prievolės, informaciją apie jus mes renkame dėl dviejų priežasčių: pirmiausia, kad galėtume apdoroti jūsų užsakymą, ir, antra, kad suteiktume jums patį geriausią aptarnavimą. Jums pateikus užsakymą DFDS, mes turime žinoti jūsų vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą, kredito arba debeto kortelės numerį ir galiojimo pabaigos datą. Mums taip pat reikia žinoti visą vykstančio keleivio (keleivių) vardą ir pavardę bei keleivių paso numerius. Ši informacija leidžia mums apdoroti jūsų užsakymą ir paštu išsiųsti jums kelionės maršrutą bei tvarkaraštį. Telefono numerio prašome todėl, kad galėtume skubiai su jumis susisiekti, jeigu kiltų su jūsų užsakymu susijusių problemų. Jeigu mes pasiūlysime užsisakyti mūsų el. pašto paslaugą „DFDS mail“, paprašysime jūsų nurodyti vardą ir pavardę, kad galėtume atsiųsti jums el. paštu platinamą naujienlaiškį. Norint užsiprenumeruoti naujienlaiškį, vardo ir pavardės nurodyti nebūtina, be to, jūs bet kuriuo metu galėsite atsisakyti el. paštu platinamo naujienlaiškio, spustelėję atsisakymo nuorodą. Jeigu jūs dalyvausite konkurse ar priimsite kitą reklaminį pasiūlymą, mes galime paprašyti jūsų nurodyti vardą, pavardę, adresą ir el. pašto adresą, kad galėtume administruoti konkursą ir pranešti nugalėtojams apie laimėjimą. Jeigu informacijoje radote klaidų, praneškite mums, kad galėtume jas ištaisyti. Kartkartėmis mes galime pasinaudoti surinkta informacija, norėdami pranešti jums apie naujas DFDS paslaugas, svarbius funkcijų pokyčius mūsų interneto svetainėje ar pateikti specialius pasiūlymus, kurie, mūsų nuomone, gali būti jums naudingi. Jeigu nenorite gauti šios informacijos, siųskite el. pašto žinutę šiuo adresu: info.lt@dfds.com

KAIP MES SAUGOME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Jums teikiant užsakymą, mes naudojame saugią serverio programinę įrangą, užšifruojančią visą informaciją, kurią jūs įvedėte prieš siųsdami mums. Toks užšifravimas užtikrina, kad informacija yra pakankamai apsaugota nuo neleistino perėmimo. DFDS saugos asmeninę informaciją tik tol, kol tai būtina siekiant tikslų, dėl kurių ji buvo gauta ir toliau tvarkoma. Atsižvelgiant į konkrečius tikslus, minėtas laikotarpis gali skirtis. DFDS užtikrina, kad bet kuris DFDS subjektas, kuris apdoros asmeninę informaciją kitų DFDS subjektų vardu (duomenų tvarkytojas), taip pat imsis tinkamų ir lygiaverčių saugumo užtikrinimo priemonių. Tokie subjektai turės įdiegę proporcingas technines ir organizacines saugos priemones, skirtas asmeninei informacijai apsaugoti. Tas pačias IT sistemas naudojantys DFDS grupės subjektai yra sudarę duomenų perdavimo sutartis, kuriomis jie įsipareigoja laikytis įstatymų, kad tarp šių subjektų būtų galima perduoti asmeninę informaciją.

MŪSŲ SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Siekdama užtikrinti užsakymų srauto nuoseklumą, DFDS užsakymo sistemoje naudoja slapukus. Slapukai – tai nedideli informacijos elementai, kuriuos naršyklė išsaugo jūsų kompiuterio standžiajame diske. Jeigu norite, slapukus iš savo standžiojo disko galite ištrinti. Dauguma interneto naršyklių priima slapukus automatiškai, tačiau jeigu norite to išvengti, galite pasikeisti savo naršyklės nustatymus. Nepriėmę slapukų, jūs galite naudotis dauguma interneto svetainės funkcijų, bet negalite naudotis užsakymo sistema. Todėl patariame savo naršyklėje slapukų neišjungti. Mūsų slapukuose nėra jokios informacijos, iš kurios būtų galima nustatyti asmens tapatybę. Čia galite daugiau sužinoti apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir ką reikia daryti, jeigu norite ištrinti visus iki šiol gautus slapukus. Kaip mes naudojame slapukus

AR DFDS ATSKLEIS SURINKTĄ INFORMACIJĄ TREČIOSIOMS ŠALIMS?

Negavę keleivio sutikimo, mes niekuomet neatskleidžiame informacijos apie keleivį jokiam kitam asmeniui ar organizacijai, nebent to reikėtų susidarius nepaprastajai padėčiai arba mes teisiškai privalėtume tai padaryti. DFDS pasilieka teisę perduoti jūsų informaciją patikimoms trečiosioms šalims, kurias mes pasitelkiame tam tikrų paslaugų teikimui, pavyzdžiui, padedame DFDS klientams lengvai ir greitai užsisakyti viešbučius, persiųsdami DFDS užsakyme pateiktus duomenis į mūsų partnerių užsakymo formas. Jeigu nenorite, kad DFDS perduotų jūsų informaciją šioms trečiosioms šalims, siųskite el. pašto žinutę adresu: info.lt@dfds.com Apibendrintus statistinius duomenis apie savo klientus, pardavimo apyvartą, pervežimo modelius ir kitą susijusią svetainės informaciją DFDS gali teikti patikimiems trečiųjų šalių tiekėjams, tačiau tarp šių duomenų neturi būti jokios asmenį identifikuojančios informacijos.

SKAIDRUMAS IR INFORMACIJOS TEISĖS

Gavę jūsų informaciją, mes dėsime visas pastangas, kad aiškiai praneštume jums apie tai, kaip naudojame ir kam atskleidžiame jūsų informaciją. Jei neįmanoma to padaryti informacijos rinkimo vietoje, mes pranešime jums apie tai, kai tik tai taps įmanoma, nebent būtų teisėtas pagrindas to nedaryti. Toks teisėtas pagrindas galėtų būti, pavyzdžiui, kai tai būtina, siekiant užkirsti kelią ar išaiškinti nusikaltimą, arba kitais įstatymo numatytais atvejais. Jeigu norėtumėte gauti mūsų turimos jūsų asmeninės informacijos kopiją arba norėtumėte paprašyti mūsų ištaisyti, pašalinti arba užblokuoti informaciją, kuri pasirodė esanti netiksli ar klaidinga, rašykite mums el. pašto žinutę adresu info.lt@dfds.com. Jūs taip pat galite paprašyti asmeninės informacijos aprašymo, tikslų, kuriais ji saugoma arba apdorojama, ir informacijos apie gavėjus ar gavėjų klases, kurioms DFDS atskleidžia arba gali atskleisti šią informaciją. Įprastomis aplinkybėmis nebus taikomas joks mokestis, išskyrus mūsų padaliniams Jungtinėje Karalystėje skirtas užklausas. DFDS dės visas pastangas, kad į jūsų užklausą būtų atsakyta nedelsiant.

SAUGA IR SAUGUMAS MŪSŲ LAIVUOSE

 Kruopščiai ištyrę, mes galime įtraukti nepageidaujamų keleivių vardus ir pavardes į vidinį sąrašą, kad šie keleiviai nebegalėtų pateikti mums užsakymų arba su mumis keliauti, jeigu kapitonas turi pagrindo manyti, kad keleivis kelia grėsmę saugumui. Laikoma, kad keleiviai kelia grėsmę saugumui, jeigu jie kelia pavojų patiems sau, laivui, įgulos narių ar kitų keleivių saugumui, ar jeigu ankstesnės kelionės (-ių) metu jie nesilaikė saugos taisyklių ir reikalavimų arba elgėsi netinkamai. DFDS užregistruos būtiną asmenų, kuriems draudžiama keliauti, asmeninę informaciją (keleivio vardą, pavardę, gimimo datą ir paso numerį), siekdama neleisti tokiems pavojų saugai keliantiems keleiviams tam tikru laikotarpiu užsisakyti kelionių mūsų keleiviniuose keltuose. Informacija nebus saugoma ilgiau nei būtina.

JŪSŲ SUTIKIMAS

Naudodamiesi DFDS svetaine, jūs sutinkate, kad „DFDS A/S“ bei jos dukterinės įmonės rinktų ir naudotų šią informaciją anksčiau aprašytais būdais. Nusprendę keisti šiuos Privatumo nuostatus, mes atitinkamai pakeisime ir šią svetainę, taigi jūs visuomet žinosite, kokią informaciją renkame, kaip ją naudojame ir kokiomis aplinkybėmis atskleidžiame.