​REKOMENDACIJOS SU DFDS KELIAUJANTIEMS NEĮGALIESIEMS​

DFDS stengiasi, kad neįgaliesiems, riboto judumo ir specialiųjų poreikių turintiems asmenims būtų kuo lengviau ir patogiau keliauti naudojantis mūsų paslaugomis. 
Įmonė dės visas pastangas siekdama užtikrinti, kad visi keleiviai galėtų naudotis mūsų paslaugomis, kai tik tai daryti įmanoma ir saugu. 
Jums negali būti atsisakyta leisti keliauti tik dėl jūsų negalios arba riboto judumo, be to, jūs turite teisę keliauti be papildomo mokesčio ir tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos visiems kitiems keleiviams. Jūs turite teisę gauti tam tikrą pagalbą tiek uoste, tiek laive, t. y. pagalbą įlipant į keltą ir (arba) išlipant iš jo, pagalbą tvarkant bagažą ir (arba) specialią medicinos įrangą, kurią galbūt gabenate, taip pat pagalbą pasiekti tualeto patalpas. 
Tam, kad galėtume jums padėti, pateikdami užsakymą turėtumėte pranešti mums apie savo poreikius. Atkreipkite dėmesį, kad paslaugoms, kurias mes pagrįstai galime pasiūlyti ir teikti, gali būti taikomi tam tikri apribojimai.​

Prieinamumas ir informacija

Mes užtikriname, kad visa svarbi informacija ir prieigos sąlygos yra pasiekiamos tinkamais ir prieinamais būdais. 
Jeigu jūs arba su jumis vykstančios keleivių grupės narys turi klausos sutrikimų, apie tai praneškite laivo informacijos tarnybai. Įgula imsis priemonių užtikrinti, kad jūs gautumėte visus svarbius pranešimus, kurie gali būti teikiami per laivo keleivių informavimo sistemą.

Užsakymo pateikimas

Tam, kad jūsų kelionę su DFDS galėtume padaryti kuo patogesnę, jūs turite pranešti mums visus konkrečius užsakymo metu žinomus savo poreikius, susijusius su apgyvendinimu, reikiamomis paslaugomis, ir tai, kokią judumo ir (arba) medicinos įrangą turėsite vežtis su savimi. Be to, praneškite mums apie bet kokią kitą reikalingą pagalbą likus bent 48 valandoms iki išvykimo.

Jeigu bilietus užsakėte naudodamiesi kelionių agentūros arba kelionių organizatoriaus paslaugomis, turite pranešti užsakymą priėmusiam agentui, kad jums reikia pagalbos, ir paprašyti perduoti šią informaciją DFDS.

Įvertinusi jūsų konkrečius poreikius, DFDS gali paprašyti, kad jus lydėtų asmuo, galintis jums padėti kelionės metu.  Prieš pateikdami šį reikalavimą mes pasitarsime su jumis ir visuomet atsižvelgsime į jūsų pageidavimus. Toks lydintis asmuo keliaus nemokamai.

Po to, kai jūs su mumis susisieksite, į jūsų užsakymą bus įtraukta pastaba, padėsianti užtikrinti, kad, kai tai įmanoma, būtų atsižvelgta į jūsų poreikius.

Pateikę užsakymą jūs gausite patvirtinimą apie tai, kad mums buvo pranešta apie jūsų pagalbos poreikius. Jeigu tokio patvirtinimo negavote, turite susisiekti su mumis, nes kitaip mes negalėsime užtikrinti paslaugų prieinamumo.

Bet kokia su jumis susijusi informacija bus gauta diskretiškai ir saugoma užtikrinant konfidencialumą ir laikantis mūsų privatumo nuostatų. Šia informacija bus dalijamasi tik operatyviai, prireikus atlikti tam tikras užduotis arba avarijos atveju pranešti kitiems laivams apie tai, kad laive yra keleivių, kuriems reikalinga speciali pagalba.

Jeigu prieš pradėdami kelionę jūs neįspėjote mūsų apie specialiuosius savo poreikius, negalime jums garantuoti pagalbos mūsų uostuose ir laivuose. Tokiu atveju DFDS dės visas pagrįstas pastangas siekdama suteikti pagalbą, tačiau tokia pagalba negali būti garantuota.​

Kelionė su DFDS

Siekdami užtikrinti saugumą, savo laivuose vienu metu galime pasirūpinti ne daugiau kaip penkiais keleiviais neįgaliųjų vežimėliuose.

Neįgalusis ar riboto judumo asmuo – asmuo, kurio judumas naudojantis transportu yra ribotas dėl bet kokios fizinės negalios (jutiminės arba judėjimo, nuolatinės arba laikinos), intelekto negalios arba sutrikimo ar bet kurios kitos negalios arba amžiaus ir kuriam dėl jo būklės reikia atitinkamo dėmesio, o paslaugas, teikiamas visiems keleiviams, reikia pritaikyti prie jo specialių poreikių. 

Klausos sutrikimas 

Jeigu jūs arba su jumis vykstančios keleivių grupės narys turi klausos sutrikimų, paminėkite tai pateikdami užsakymą, o įlipę į laivą praneškite informacijos centrui. Įgula pasirūpins, kad gautumėte visus svarbius pranešimus, kurie bus transliuojami kelionės metu. 

Regėjimo sutrikimas 

Jeigu jūs arba su jumis vykstančios keleivių grupės narys turi regėjimo sutrikimų, paminėkite tai pateikdami užsakymą, o įlipę į laivą praneškite informacijos centrui. Jums atvykus, mūsų darbuotojai padės jums rasti keleivių zonas ir teiks visą įmanomą pagalbą. 

Pagalbinės judumo ir medicinos įrangos gabenimas 

Į apgyvendinimo zoną arba automobilių denį galima pasiimti visą pagalbinę judumo arba medicinos įrangą. Apie bet kokią būtinybę su savimi pasiimti pagalbinę judumo ir (arba) medicinos įrangą keleivis turi mums pranešti pateikdamas užsakymą. 
Klientai gali keliauti naudodamiesi medicininiu deguonimi, jeigu turi rašytinę šeimos gydytojo rekomendaciją, kurioje nurodoma, kad asmeniui reikia medicininio deguonies. Apie tai, kad kelionės metu gali būti naudojamas medicininis deguonis, reikia pranešti pateikiant užsakymą. Galima vežtis ne daugiau kaip 6 F dydžio balionus, t. y., kurių bendras tūris neviršija 60 litrų.

Šuo vedlys

Jeigu keliaujate su šunimi vedliu, būtinai turite pranešti apie tai DFDS, be to, šuo turi atitikti augintinių gabenimo reikalavimus . Taip pat privalote turėti omenyje, kad kelionė jūra gyvūnams gali kelti įtampą, ir negalima pakenkti visų kitų keleivių saugumui ir patogumui. Jūs visą laiką būsite atsakingi už šuns gerovę.

Buvimas uoste ir įlipimas / išlipimas iš laivų

​Patvirtinat užsakymą jums bus suteikta informacija apie registracijos uoste laiką. Mūsų terminalai yra pritaikyti neįgaliesiems, juose įrengtos patogios automobilių stovėjimo aikštelės. Kai kuriuose uostose (žr. sąrašą) ir laivuose mes galime pasiūlyti neįgaliųjų vežimėlius su sąlyga, kad apie šį poreikį pranešite įlaipinimo metu, ir jeigu vežimėliai bus prieinami. Automobiliais atvykstantys keleiviai gali juos pasistatyti netoli keltuvo, o prireikus jiems gali padėti mūsų laivo įgulos nariai.

Terminalų / uostų patogumai, pritaikyti neįgaliesiems

​Toliau apibūdinti mūsų uostuose ir terminaluose įrengti patogumai neįgaliems bei riboto judumo keleiviams.​
​​
​​Terminalas/Uostas Neįgaliųjų vežimėlis Pritaikyti tualetai Liftas
Klaipėda (CKT) Ne Taip Taip
Klaipėda (TJP) Ne Taip Ne
Karlshamnas Ne Taip Taip
Kylis Ne Taip Ne
Paldiski Ne Ne Ne
Kapellskaras Ne Taip Taip
Diunkerkas Ne Taip Taip
Kalė Ne Taip Taip
Doveris Ne Taip Taip
Kopenhaga Ne Taip Taip
Oslo Ne(pagal pareikalavimą) Taip Taip
Amsterdamas (Ijmuidenas) Taip Taip Taip
Niukaslis Taip Taip Taip
Niuhavenas Taip Taip Ne
Dieppe Taip Taip Ne​

Patogumai mūsų laivuose, pritaikyti neįgaliesiems

​Laivuose įrengti patogumai prieinami keleiviams neįgaliųjų vežimėliuose. Jeigu kelionės metu jums prireikia pagalbos, kreipkitės į laive veikiančią informacijos tarnybą. 
Toliau apibūdinti mūsų laivuose įrengti patogumai neįgaliems bei riboto judumo keleiviams. Atkreipkite dėmesį, kad dėl riboto prieinamumo neįgaliesiems pritaikytas kajutes galite užsisakyti tik telefonu +370 46 323232 arba mūsų bilietų kasose.

​​​Laivas Neįgaliųjų vežimėlis Pritaikyti tualetai Liftas
ATHENA SEAWAYS Taip Taip Taip
REGINA SEAWAYS Taip Taip Taip
VICTORIA SEAWAYS Taip Taip Taip
OPTIMA SEAWAYS Taip Taip Taip
LIVERPOOL SEAWAYS Taip Taip Taip
CALAIS SEAWAYS Taip Taip Taip
DOVER SEAWAYS Ne Taip Taip
DELFT SEAWAYS Ne Taip Taip
DUNKERQUE SEAWAYS Ne Taip Taip
PEARL SEAWAYS Taip Taip Taip
CROWN SEAWAYS Taip Taip Taip
KING SEAWAYS Taip Taip Taip
PRINCESS SEAWAYS Taip Taip Taip
MOLO SEAWAYS Ne Taip Taip
COTE D'ALBATRE Taip Taip Taip​
SEVEN SISTERS Taip Taip Taip​​

Daugiau apie mūsų laivuose įrengtus patogumus galite sužinoti čia:

Klaipėda-Kylis: Athena Seaways, Regina Seaways.

Klaipėda-Karlshamnas: Optima Seaways, Victoria Seaways, Patria Seaways​.

Paldiski-Kapellskar: Liverpool Seaways​.​

Išimtys

Neįgaliems keleiviams ir riboto judumo asmenims turi būti suteikta galimybė naudotis mūsų paslaugomis, išskyrus tuos atvejus, kai: 
  • neįgaliojo arba riboto judumo asmens keliavimas priverstų įmonę pažeisti saugą reglamentuojančius nacionalinius ir (arba) tarptautinius teisės aktus, arba norminius dokumentus, arba kompetentingos institucijos nurodymus; 
  • laivo arba uosto, įskaitant terminalus, infrastruktūra ir įranga suprojektuota taip, kad neįmanoma saugiai ar eksploatacijos požiūriu tinkamai įlaipinti, išlaipinti arba vežti neįgalių arba riboto judumo keleivių. 
Atsisakę priimti užsakymą, mes nedelsdami pranešime asmeniui konkrečias tokio atsisakymo priežastis. Jums paprašius, šios priežastys gali būti pateiktos raštu ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po prašymo pateikimo. Atsisakymo atveju turi būti nurodyti taikomi saugos reikalavimai ir skundus nagrinėjančios kompetentingos institucijos.

Skundai

​Bet kokie pagal šį reglamentą pateikti skundai pirmiausia turi būti nukreipti DFDS (operatoriui).  Reglamente reikalaujama, kad kiekvienas operatorius turėtų prieinamą skundų nagrinėjimo mechanizmą, susijusi su tomis teisėmis ir pareigomis, kurioms taikomas šis reglamentas. Skundas turi būti pateiktas per du mėnesius nuo numatytos paslaugos datos. Operatorius per vieną mėnesį nuo skundo gavimo dienos turi informuoti keleivį, ar skundas yra pagrįstas, atmestas arba vis dar nagrinėjamas, ir per du mėnesius pateikti galutinį atsakymą arba sprendimą.​